Skip to main content

En toen kwam het er toch nog van…………

Bij zijn afscheid als wethouder van de gemeente Olst-Wijhe in maart 2020 vroeg Anton Bosch hem geen cadeau’s te geven, maar een gift die bestemd was voor Muziek Netwerk Salland. De overhandiging zou in maart 2020 plaatsvinden, maar Corona gooide roet in het eten. Tot deze week. De overhandiging van het feestelijke bedrag van € 1215,- vond plaats in het Infocentrum IJssel in Den Nul. Vanuit Muziek Netwerk Salland (met de slogan: Zelf Muziek Maken Samen Muziek Maken) waren twee bestuursleden en de projectleider aanwezig. Anton Bosch benadrukte nogmaals het belang van instrumentaal muziekonderwijs. Niet alleen worden kinderen slim door het maken van muziek, is het goed voor hun concentratie en leren ze luisteren, maar door kinderen binnen de school kennis te laten maken met muziekinstrumenten en hen de weg te wijzen naar de muziekverenigingen en de muziekles-aanbieders blijft het verengingsleven in de dorpen overeind. “Muziekverenigingen in dorpen zijn belangrijk. Ze zorgen voor verbinding, een vrolijke noot, maar ook een mooie bijdrage bij bijvoorbeeld Koningsdag of de Avondvierdaagse.” Met de geldelijke bijdrage wil Anton Bosch bijdragen aan een vitaal en muzikaal verenigingsleven in de kernen van Salland. Muziek Netwerk Salland is blij met de bijdrage. De stichting koopt voor dit geld nieuwe muziekinstrumenten die ingezet gaan worden bij kinderen die binnen school muziek spelen, maar die tevens een instrument mee naar huis willen nemen om te kijken of ze het leuk vinden om thuis verder te oefenen. Deze kinderen volgen op dat moment tegelijkertijd enkele repetities bij de muziekvereniging in hun dorp. Een mooie manier om op een laagdrempelige manier te bekijken of een eventueel lidmaatschap bij een muziekvereniging bij het kind past. Op deze plaats wil Muziek Netwerk Salland Anton Bosch en alle gulle gevers bij zijn afscheid heel hartelijk danken voor de mooie geldelijke bijdrage aan het werk van het Netwerk.