Uitreiking muziekbokaal

Zelf muziek maken! Hoe mooi is dat !!

Koningin Máxima, als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas,  reikte op 10 mei jl. muziekbokalen uit aan de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte.Wethouder Frank Niens en wethouder Hans Olthof  namen deze vrijdag 11 juni in ontvangst in aanwezigheid van Roy de Witte, gedeputeerde van de provincie Overijssel. Aangezien ze dit jaar 50 jaar is geworden, bezocht zij als erevoorzitter provincies én gaf zij landelijke aandacht aan muziekonderwijs. Met deze muziekprijzen sprak Koningin Máxima haar waardering uit voor de beide gemeenten, en voor Stichting Muziek Netwerk Salland als uitvoerende partij. Stichting Muziek Netwerk Salland (MNS) is een samenwerkingsverband van muziekverenigingen in de dorpen van de gemeenten Olst-Wijhe, Raalte en Oost-Deventer. Door deze inzet komen kinderen op de basisscholen in de hiervoor genoemde gemeenten met muziek in aanraking. Op een mooie en goede manier. Met een breed pakket aan activiteiten enthousiasmeren zij leerlingen en leerkrachten van de basisscholen. Zij brengen voor alle leerlingen muziekinstrumenten mee. Want zelf muziek maken draagt op een unieke manier bij aan de ontwikkeling van kinderen – wetenschappelijk onderzoek toont dat keer op keer aan. Het bevordert de sociaal-emotionele- èn de ontwikkeling van het brein. Muziek maken is bovendien leuk!  Daarom is muziekonderwijs op de basisschool zo belangrijk.


uitreikingbokaal11 09 2021

Op de foto van links naar rechts:

Fanny Huisman (MNS), Frank Niens (wethouder gemeente Raalte), Hans Flierman (MNS), Theo Velderman (MNS), Roy de Witte (gedeputeerde provincie Overijssel) en Hans Olthof (gemeente Olst-Wijhe)