Skip to main content

Privacyverklaring

1. Welke persoonsgegevens en met welk doel
a. De stichting Muziek Netwerk Salland verzamelt via haar website geen persoonsgegevens van bezoekers. Evenmin registreert zij de bezoeken. Op geen enkele manier worden gegevens van bezoekers of van bezoeken doorgesluisd naar derden. Wij gebruiken geen cookies en andere technieken om bezoekgegevens te (laten) analyseren en verwerken.

b. Van mensen die de Nieuwsbrief op persoonlijke titel willen ontvangen, komen naam en e-mailadres in het elektronisch bestand Nieuwsbrief. Het doel van dit bestand is de Nieuwsbrief te kunnen bezorgen zolang men dat wenst. Wij delen deze persoonsgegevens niet met derden.
Lezers op persoonlijke titel van de Nieuwsbrief hebben het recht om hun gegevens in te zien en te wijzigen. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met de secretaris van het bestuur. Via de link onder aan elke Nieuwsbrief kan men zich afmelden. Wij bewaren geen gegevens van afgemelde lezers.

c. De gegevens in De Muzikale Kaart van Salland zijn aangeleverd door de muziekaanbieders, zijnde de muziekverenigingen en muzieklespraktijken. Het doel van de Muzikale Kaart van Salland is enerzijds ouders en kinderen een toegankelijk overzicht bieden van de verschillende mogelijkheden om actief aan muziek te doen. Anderzijds heeft de Muzikale Kaart van Salland tot doel de bekendheid van de muziekaanbieders te vergroten.
Muziekaanbieders hebben het recht wijzigingen te laten aanbrengen in de Muzikale Kaart en het recht zich uit de Kaart te laten verwijderen. Hiervoor kunnen zij contact opnemen met de secretaris van het bestuur.

2. Beelden van en tekstberichten over activiteiten
Wij plaatsen tekstberichten en beeldmateriaal van activiteiten van Muziek Netwerk Salland op onze website. Deze worden al dan niet via Facebook en Twitter verstrekt door:
- basisscholen
- kinderen
- muziekverenigingen en lespraktijken, al dan niet als deelnemer in het Netwerk
- andere culturele en educatieve organisaties en instellingen
- gemeenten en andere instanties
- Muziek Netwerk Salland; voor schoolconcerten van Leerorkesten en optredens in beperkte kring van vervolgorkesten, vragen wij tevoren toestemming aan de aanwezigen; bij openbare optredens doen wij dat niet.

Wij plaatsen beeldmateriaal en tekstberichten met als doelen: informatie aan en inspiratie voor onze doelgroepen. Dit zijn:
* basisscholen
* kinderen
* ouders en verdere familie van kinderen
* algemeen publiek
* geldgevers
* niet bij Muziek Netwerk Salland betrokken muziekaanbieders

Personen die in beeld komen op foto's en filmpjes, en de leveranciers van beeldmateriaal en tekstberichten hebben het recht dit te laten verwijderen. Men kan zich hiervoor richten tot de secretaris van het bestuur en gebruik maken van de voorbeeldbrief intrekken toestemming beeld online (klik hier). In het bijzonder attenderen wij ouders en verzorgers van kinderen op de voorbeeldbrief intrekking toestemming beeld kind online (klik hier). Hiermee kunnen zij ons opdracht geven om beeldmateriaal en tekstberichten van hun kind te verwijderen.

3. Contact
Voor vragen en opmerkingen bij deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met de secretaris van het bestuur. Dat geldt ook voor klachten naar aanleiding van deze privacyverklaring. Als u van mening bent dat wij uw klacht niet naar tevredenheid hebben afgehandeld, kunt u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook als u datalekken vermoedt, kunt u zich wenden tot de secretaris van het bestuur en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Secretaris van het bestuur: mw. Carla Schulkes tel. 06 41462221 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Alles over de bescherming van uw persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl