Financiering

Het werk van Muziek Netwerk Salland wordt mogelijk gemaakt door de scholen, en door bijdragen van overheden, fondsen en sponsoren. Muziek Netwerk Salland heeft de ANBI-status.

De basisscholen betalen bijna de gehele binnenschoolse muziekeducatie. In veel gevallen met een rijkssubsidie uit de regeling Kwaliteitsimpuls muziek  2017-2020. Scholen in de gemeente Raalte krijgen bovendien een tegemoetkoming van deze gemeente. De ontwikkeling en verspreiding van de Leerlijn Thematisch muziekonderwijs wordt gesubsidieerd door de provincie Overijssel. Voor de buitenschoolse activiteiten zijn er subsidies van de gemeente Olst-Wijhe en Raalte, van de provincie en van fondsen.