Financiering

Het werk van Muziek Netwerk Salland wordt mogelijk gemaakt door de scholen, en door bijdragen van overheden, fondsen en sponsoren. Muziek Netwerk Salland heeft de ANBI-status.

Binnenschoolse muziekeducatie vanaf schooljaar 2021-2022: over de financiering hiervan krijgen de scholen en MNS naar verwachting in de zomer 2021 duidelijkheid.

Veel zal afhangen van bijdragen van de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte, en van de provincie.

In de beleidsperiode 2020-2021 werden de meeste muziekactiviteiten betaald door de basisscholen, met inzet van een inmiddels gestaakte rijkssubsidieregeling.

Buitenschoolse activiteiten: hiervoor zoekt MNS eenmalige subsidies van de gemeenten, de provincie en fondsen.