Stichtingsbestuur

Voorzitter

vacature

Vicevoorzitter

Fanny Huisman

Secretaris

Carla Schulkes, ondersteund door Ienke Hofman

Penningmeester

Gerard Schrijver, ondersteund door Theo Velderman

Scholenportefeuille

Hans Flierman

Scholencommissie

Hans Flierman
Lies Tijhaar
Ienke Hofman
Rietje Kuipers