Korte projecten

Muziek Netwerk Salland heeft voor scholen korte muziekprojecten ontwikkeld. Enerzijds als training voor de leerkrachten zodat zij deze zelf in de klas kunnen uitvoeren, anderzijds als voorbeeld en inspiratie. Een kort muziekproject bestaat altijd uit een scholing van de leerkracht (één of twee bijeenkomsten) en een voorbeeldles/hulp in de klas.
De school krijgt de beschikking over alle instrumenten die bij het betreffende project nodig zijn.

De school kan kiezen uit een ruim aanbod projecten:
♪   Boomwacker-percussie
♪   Ukele
♪   Zingen
♪   Orff-instrumentarium
♪   Componeer-je-eigen-muziekstuk
♪   Bodypercussie
♪   Musical (hulp bij een al kant en klare musical)
♪   Een musical schrijver met je klas (muziek & theater)
♪   Musical liedjes schrijven met je klas
♪   Klassenlied schrijven/rap maken
♪   Singer/songwriting
♪   Grafische notatie/Stripsodie maken